Jak na výměnu kotle v roce 2021?

Výměna kotle v roce 2021

Pokud se rozhodnete pro výměnu stávajícího plynového kotle za nový kondenzační plynový kotel, určitě neprohloupíte.

I když jsou finanční náklady na tuto výměnu nemalé, potěší Vás nový moderní vzhled a určitě i to, že spotřeba plynu nového kondenzačního plynového kotle bude zaručeně nižší.

Už jen to mluví samo za sebe, že u starého klasického atmosférického plynového kotle je teplota spalin ve spalinové cestě při maximálním výkonu na TUV nějakých 110 i více stupňů celsia a u nového kondenzačního kotle je to jen něco kolem 85 stupňů celsia.

A další výhodou je vylepšené spalování a maximální využití vyrobeného tepla.

Potřebujete poradit?

Sdělte nám, jak můžeme být nápomocni.

Leave this field blank

Před samostatnou výměnou

Před samostatnou výměnou je nutné provést v první řadě kontrolu spalinové cesty kominickým revizním technikem a potom se provede návrh plynového kondenzačního kotle dle přání zákazníka.

U instalací, kde je míň odběrných míst TUV např. sprcha, umyvadlo, dřez a jsou tam maximálně dva uživatelé, postačí kotel s průtokovou přípravou TUV.

Tyto kotle bývají menší a lehčí. U instalací, kde je víc odběrných míst TUV jsou dvě možnosti instalace kotle.

Instalace kotle s vestavěným zásobníkem vody

První – pokud je omezen prostor, instaluje se kotel s vestavěným zásobníkem vody, který má objem kolem 50 litrů.

Tyto kotle většinou uspokojí většinu uživatelů. Nevýhodou těchto kotlů je jejich váha. Kotel s prázdným zásobníkem váží kolem 80 kg a s plným zásobníkem je to už 130 kg.

Instalace kotle TUV

Druhá – pokud je místa více, je možnost instalovat kotel s nepřímým ohřevem TUV v externím zásobníku libovolné velikosti.

V tomto případě se kotel zavěsí na zeď a zásobník se postaví pod něj na podlahu a provede se propojení. Tato instalace se provádí nejčastěji a každopádně je i výhodnější pro uživatele. Už jen z důvodu komfortu přípravy TUV, tak i v budoucnosti ze servisního hlediska.

U této instalace je možné osadit nepřímo ohřívaný zásobník elektrickou topnou tyčí a v případě poruchy kotle se toto zapojí do elektrické zásuvky a teplá voda je vždycky k dispozici.

V případě, že se poškodí zásobník vody, odstaví se a než se provede oprava nebo výměna, tak má uživatel aspoň teplo. U vestavěného zásobníku v kotli toto nelze.

Výměna kotle

Po výběru vhodného kotle a domluvě termínu výměny se provede demontáž starého kotle a montáž nového.

Při výměně se nesmí zapomenout na instalaci magnetického filtru na zpětné vedení vytápění, které chrání vnitřní komponenty kotle. Dále je nutný proplach celého topného systému, rozbor plnící topné vody, která musí mít správné PH, tvrdost a vodivost.

Potom se topný systém naplní demineralizovanou vodou a ošetří se vhodným inhibitorem koroze. Po instalaci se provede napojení na spalinovou cestu, ještě týž den, a poté revize spalinové cesty. Následuje seřízení spalování kotle analyzátorem spalin, revize elektrické zásuvky a revize plynového zařízení.

Po vyplnění a potvrzení záručního listu se kotel po provedení funkční zkoušky  předá uživateli.  Na všechny plynové kondenzační kotle je poskytována dvouletá záruční doba. U některých výrobků je možné za úplatu, při splnění dalších požadavků, prodloužit záruční dobu i o rok, dva nebo tři.

My tyto záruky u některých výrobků poskytujeme bezúplatně.

Požádejte o bezplatnou konzultaci.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.

SEO WEB

SEO WEB

Montáže plynových zařízení
Instalatérské práce
Topenářské práce